Wij zijn Leeuwenborgh



Iedereen vanaf 16 jaar kan terecht bij Leeuwenborgh,
een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs, beroepsopleidingen, om-, bij- of nascholingsonderwijs en bedrijfstrainingen.

Leeuwenborgh biedt veel verschillende opleidingen aan, op allerlei niveau’s en voor verschillende doelgroepen. De opleidingen worden gegeven op onze locaties in Maastricht en in Sittard of in de praktijk, bij leerwerkbedrijven of bij bedrijven die kiezen voor een bedrijfstraining. Mogelijkheden te over.

Leeuwenborgh is voor iedereen
Ons onderwijs is open en toegankelijk voor iedereen. Elke mbo opleiding leidt op voor een beroep, waarbij we onze leerstof en praktijkvaardigheden zoveel mogelijk laten aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt.
 
Leren is leuk
Leeuwenborgh wil haar deelnemers een prettige tijd bezorgen. Leren is leuk. Door het bieden van aantrekkelijk onderwijs met optimale begeleiding, zullen zoveel mogelijk deelnemers een opleiding met een diploma of startkwalificatie afronden. En zo meer kans maken op de arbeidsmarkt.


Breed opleidingenaanbod
Leeuwenborgh biedt opleidingen en cursussen aan in de sectoren

Techniek, Economie, Zorg & Welzijn, Educatie, CIOS - Uiterlijke Verzorging  -Veiligheid (CUvV).

 

Bij Leeuwenborgh gelden de volgende kernwaarden:
- We stellen de student centraal

- We werken omgevingsgericht

- We zijn een vernieuwend en ondernemend onderwijsbedrijf

- We stellen ons professioneel op

- We zijn betrouwbaar

- We zijn enthousiast


De student staat centraal
Iedere student behaalt een diploma, een (start-) kwalificatie of een bewijs van deelname, passend bij zijn of haar individuele mogelijkheden, kwaliteiten en ambities, waarmee de student uit de voeten kan in een werkomgeving en in de samenleving.

Onze studentenbegeleiding stemmen we af op de aard en de inhoud van eventuele vooropleidingen, waarbij gelet wordt op individuele mogelijkheden en kwaliteiten van de student en zijn of haar interesses. Wij begeleiden onze studenten in het waarmaken van ambities en in maximale ontplooiing van hun talenten.
 
Omgevingsgericht en midden in de maatschappij
Wij werken samen met bedrijven, instellingen, overheidsinstanties, scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio, andere ROC’s en hbo opleidingen. – En zoeken steeds naar nieuwe vormen van samenwerking.–
 
Ondernemend en vernieuwend
We zijn en blijven continu in gesprek met onze omgeving, om de behoeften en vragen van het bedrijfsleven, veranderingen en nieuwe technieken in de beroepspraktijk en nieuwe ontwikkelingen in het sociaal-maatschappelijk verkeer te vertalen in actuele, effectieve opleidingsprogramma’s van hoge kwaliteit.
 
Samen met werkgevers uit de regio worden om-, bij- en nascholingscursussen opgezet om de ontgroenende en vergrijzende arbeidsmarkt in Zuid-Limburg van optimaal geschoolde medewerkers te voorzien.
 
Professioneel, betrouwbaar en enthousiast
Van en met elkaar leren in een veilige omgeving, gericht op resultaat en kwaliteit, met respect en waardering voor elkaar.
Wij accepteren geen discriminatie, drugs en geweld. Een prima werksfeer, professionaliteit en betrokkenheid, dat vinden wij belangrijk.
 
Een blik op de toekomst
Daar werken we iedere dag gezamenlijk aan met een duidelijk doel voor ogen: ROC Leeuwenborgh, intern en extern, onderscheiden als een uitstekende, omgevingsgerichte, ondernemende onderwijsorganisatie.
 
 
Onze opleidingen

 
Het middelbaar beroepsonderwijs
BOL of BBL?
 
Bij Leeuwenborgh kan je voor de meeste opleidingen kiezen uit twee opleidingsvarianten, waarvan BOL doorgaans het meest voorkomt. BOL staat voor Beroepsopleidende leerweg. Je volgt dan een dagopleiding waarbij je verschillende stagemoment hebt.
Bij de BBL (Beroeps begeleidende leerweg) combineer je werken en leren. Voorwaarde is dan, dat je een arbeidsovereenkomst bij een erkend leerbedrijf hebt met een omvang tussen de 20 en 32 uur. Als je nog geen baan hebt, wil dat niet betekenen dat je geen opleiding in de BBL kunt volgen.
 
Ons Bureau Werk & Stage zoekt graag met jou naar een geschikte baan om zo met jouw BBL-opleiding te kunnen starten.
Ook bedrijven kunnen gebruik maken van het Bureau Werk & Stage als het gaat om het inzetten van stagiairs of als een bedrijf op zoek is naar een werknemer.
 
KIES HET NIVEAU DAT BIJ JOU HOORT

In het middelbaar beroepsonderwijs kun je studeren op vier niveaus. Op welk niveau jij met je opleiding start is afhankelijk van je vooropleiding.
 
Niveau 1: assistentenopleiding. Na je opleiding ga je uitvoerende werkzaamheden doen onder begeleiding, of kies je voor een vervolgopleiding.
Niveau 2:
je kunt ook kiezen voor een vervolgopleiding op een hoger niveau.
Niveau 3:
of kies een vervolgopleiding.
Niveau 4:
werkzaamheden uit. Na het volgen van een niveau 4 opleiding, kan je kiezen om verder te leren op het hbo.
 
Soms krijg je vrijstelling voor bepaalde delen van een opleiding, als je doorstroomt naar een opleiding op een hoger niveau. Dat betekent dat deze volgende opleiding dan vaak minder tijd kost dan er voor is bepaald. Dat kan je dus een flinke  tijdwinst opleveren! Lees daarom altijd goed wat er bij de instroom van de opleiding staat geschreven, welke vooropleidingen, vakken of ervaring je nodig hebt om te kunnen beginnen met de opleiding.

 
DOORSTUDEREN

Onze opleidingen op niveau 4 zijn een goede voorbereiding als je verder wilt gaan studeren in  het hoger beroepsonderwijs. Ze sluiten goed bij elkaar aan. Je kunt een vervolgopleiding of hbo opleiding bij diverse scholen volgen. ROC Leeuwenborgh werkt  nauw samen met Zuyd Hogeschool. 
​​
​​